Αρχείο για 21 Νοεμβρίου, 2014

ΑΙΣΧΥΛΟΣ

Posted: 21 Νοεμβρίου, 2014 in Αταξινόμητα

Ὦ παῖδες Ἑλλήνων

ἴτε,ἐλευθεροῦτε πατρίδ’, ἐλευθεροῦτε δὲ

παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τέ πατρῴων ἕδη,

θήκας τε προγόνων:

νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών.

Εμπρός, γιοί των Ελλήνων,

Ελευθερώστε την πατρίδα, Ελευθερώστε

τα παιδιά σας, τις γυναίκες σας,Τους βωμούς των θεών των πατέρων σας

Και τους τάφους των προγόνων σας:

Τώρα είναι ο αγώνας για τα πάντα