Αρχείο για 30 Ιανουαρίου, 2015

A Haircut Story

Synopsis:
In March 2013, Cyprus became the first Eurozone member state to be subjected to a bail-in on deposits, as a means to rescue the island’s problematic banks. Depositors of the two largest banks of the island experienced a dramatic haircut of their life savings. In this documentary, seven stories emerge from the black hole of the banks.

Σύνοψη:
Τον Μάρτιο του 2013, η Κύπρος έγινε η πρώτη χώρα στην Ευρωζώνη στην οποία εφαρμόστηκε κούρεμα καταθέσεων, ως μέσο διάσωσης των προβληματικών τραπεζών της. Kαταθέτες των δύο μεγάλων τραπεζών του νησιού, είδαν τις ανασφάλιστες καταθέσεις τους να μειώνονται δραματικά. Στο ντοκιμαντέρ αυτό, επτά ιστορίες αναδύονται μέσα από τη μαύρη τρύπα των τραπεζών.

2014 | Duration: Approx. 75 mins | Colour | Subtitles: Greek & English
2014 | Διάρκεια: 75 λεπτά | Έγχρωμο | Υπότιτλοι: Eλληνικοί & Aγγλικοί

2014 Danae Stylianou, All rights reserved

WORLD PREMIERE: 2nd August 2014, 9th Lemesos International Documentary Festival

CONTACT:
Greenroom Productions
info@greenroom.com.cy
URL: http://www.ahaircutstory.com
Facebook: ‘A Haircut Story’

A Haircut Story – Official HD Trailer