Αρχείο για Οκτώβριος, 2015

Παλαιοημερολογίτες ή Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί (Γ.Ο.Χ.), αποκαλούνται εκείνοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι οποίοι εξακολουθούν να τηρούν την εκκλησιαστική παράδοση του πατρώου εκκλησιαστικού εορτολογίου και ημερολογίου. Οι όροι παλαιοημερολογίτες και παλαιοημερολογιτισμός (όπως και οι έννοιες νεοημερολογίτες και νεοημερολογιτισμός) υφίστανται από το 1924, χρονιά κατά την οποία η Εκκλησία της Ελλάδος αναθεώρησε το έως τότε ισχύον Ιουλιανό ημερολόγιο, ώστε να συμπίπτει με το νέο, Γρηγοριανό ημερολόγιο που είχε υιοθετήσει η πολιτεία. Τότε οι Παλαιοημερολογίτες αποσχίσθηκαν από την κρατούσα εκκλησία (των Νεοημερολογιτών), επειδή θεώρησαν την αλλαγή του ημερολογίου ως πρώτο βήμα για την υποταγή των Ορθοδόξων στον Πάπα και ότι η επίσημη εκκλησία υπέπεσε στην αίρεση του οικουμενισμού. Σήμερα, υπάρχουν αρκετές παρατάξεις Γ.Ο.Χ. εντός και εκτός Ελλάδος, οι οποίες ακολουθούν το εκκλησιαστικό πατρώο ημερολόγιο (Ιουλιανό ημερολόγιο), το οποίο υπολείπεται από το διεθνές πολιτικό ημερολόγιο (Γρηγοριανό ημερολόγιο) κατά 13 ημέρες (αυτό ισχύει μέχρι το 2100).

Αριθμούν αρκετές δεκάδες χιλιάδες πιστών, σε όλη την Ελλάδα (κυρίως στα αστικά κέντρα και ιδιαιτέρως στην Αττική), αλλά και πολυάριθμες ορθόδοξες κοινότητες εκτός Ελλάδος, όπως στην Αυστραλία, στις Η.Π.Α., στον Καναδά, στην Κεντρική Αφρική, στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, στα Βαλκάνια, στη Ρωσία και στην Κύπρο. Θεωρούνται ιδιαίτερα συντηρητικοί και αντιδρούν έντονα σε οποιαδήποτε επαφή της Ορθόδοξης Εκκλησίας με χριστιανικές εκκλησίες άλλων δογμάτων, θεωρώντας ότι οι επίσημες Ορθόδοξες Εκκλησίες έχουν υποπέσει στην αίρεση του οικουμενισμού. Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, που αναθεώρησαν το ημερολόγιό τους, αλλά δεν αναθεώρησαν το Πασχάλιό τους (τον κανόνα υπολογισμού της ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα) εξακολουθούν να εορτάζουν το Πάσχα και όλες τις εορτές που εξαρτώνται από αυτό, στο ίδιο χρονικό πλαίσιο με τους Παλαιοημερολογίτες.

Η σχέση με την Εκκλησία της Ελλάδος

Οι Εκκλησίες των Παλαιοημερολογιτών δεν βρίσκονται σε κοινωνία με την Εκκλησία της Ελλάδος ούτε με τις Εκκλησίες οι οποίες βρίσκονται σε κοινωνία με αυτήν (Πατριαρχεία και αυτοκέφαλες Εκκλησίες). Κάποιες από αυτές ήταν σε κοινωνία με τη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς, κι αυτές όμως διέκοψαν την κοινωνία το 2007, όταν η Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς ενώθηκε με το Πατριαρχείο Μόσχας. Η έλλειψη αναγνώρισης (κοινωνίας) και η πολυδιάσπαση έχει δημιουργήσει πρόβλημα στη χειροτονία νέων επισκόπων, καθώς σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας απαιτούνται τρεις κανονικοί επίσκοποι (ή εν ανάγκη τουλάχιστον δύο) για να χειροτονηθεί νέος επίσκοπος.

Οι Παλαιοημερολογίτες δεν θεωρούνται ετερόδοξοι ή ετερόθρησκοι, γιατί στο δόγμα παραμένουν Χριστιανοί Ορθόδοξοι,

Το παλαιό ημερολόγιο χρησιμοποιείται ακόμη στο Άγιο Όρος και στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, όμως και οι περισσότεροι Αγιορείτες και το Πατριαρχείο αναγνωρίζουν ως κανονική την Εκκλησία της Ελλάδος και όχι τους Παλαιοημερολογίτες.

Στις 6.7.1964 η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας τίμησε τον στρατηγό Γρίβα. Εκ μέρους της Αριστεράς τον προσφώνησε ο βουλευτής Χρύσης Δημητιάδης.
Από τα «Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων, Σύνοδος Δ΄, Τόμος ΙΙ, Συνεδρίαση 6ης Ιουλίου 1964», διαβάζουμε «Ο Στρατηγός προσέρχεται εις το βήμα χειροκροτούμενος ενθουσιωδώς.»

«Στρατηγέ μου, έντιμε κ. Πρόεδρε, έντιμοι κύριοι συνάδελφοι.
Στρατηγέ,
Εκ μέρους των Βουλευτών της Αριστεράς σας χαιρετούμεν και σας καλωσορίζουμεν εις την Βουλή των Αντιπροσώπων και εις την σημερινή τελετή, η οποία δια της ομοθύμου συμμετοχής όλων μας, εκφράζει τόσον την προς το πρόσωπον σας εκτίμισιν, όσον και την αδιάσπαστον ενότητα του λαού μας, εις τον αγώνα δια την εκπλήρωσιν των εθνικών πόθων.
Την αναγκαιότητα αυτής της ενότητας χαίρομεν ιδιαιτέρως διότι έχετε επανειλημμένως τονίσει από την στιγμή της επανόδου σας εις την αγωνιζομένην και μαρτυρικήν Κύπρο. Η τοιαύτη θέσι σας, ώς και η θέσι σας δια την ειρηνικήν συμβίωση Ελλήνων και Τούρκων, την οποίαν επίσης επικροτούμεν, συνιστά θετικήν συμβολήν εις τον διεξαγόμενον αγώνα μας και ευελπιστούμεν ότι θα συνεχίσει να αποτελεί και εις το μέλλον τον γνώμονα των ενεργειών όλων μας, εις τον δύσκολον δρόμον τον οποίον έχομεν εισέτι να διανύσωμεμ.
Διότι πιστεύομεν ακραδάντως, ότι η ενότηε του λαού, ανεξαρτήτως ιδεολογικών ή προσωπικών διαφορών, και η ενότης λαού και Κυβερνήσεως αποτελεί σήμερον την πρώτην και απαραίτητον προϋπόθεσιν διά την επιτυχή διεξαγωγήν του αγώνος μας, δια την κατάργησιν μέσον του Ο.Η.Ε. όλων των δεσμεύσεων της ανεξαρτησίας μας και διά την άσκησιν, ούτω υφ΄ ημών του απαράγραπτου διά κάθε λαόν δικαίωμα της αυτοδιαθέσεως.
Το δικαίωμα τούτο μας το έχουν στερήσει και μας το αρνούνται εκείνοι οι οποίοι κόπτονται δια τα ιδανικά της ελευθερίας, χρησιμοποιούντες προς τούτο ως πειθήνια όργανα των μία έξαλλον σοβινιστικήν μερίδα Τουρκοκυπρίων. Όλα τα δεινά μας προέρχονται από αυτήν την άδικον και καταχθόνιον ιμπεριαλιστικήν πολιτικήν, πολιτικήν συνωμοσιών, επεμβάσεων, απειλών και πιέσεων. Εναντίον αυτής της πολιτικής, συνεπώς στρέφονται και πρέπει να στρέφονται τα πυρά όλων μας.
Είμεθα όλοι υπερήφανοι διότι ο λαός μας παραμένει ακλόνητος και είναι αποφασισμένος, υπό της ηγεσίας της Κυβερνήσεως του, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Μακάριον και με την ενότητα του και με την πολύτιμον διεθνή συμπαράστασιν, να φέρει εις αποτελεσματικόν και αίσον πέρας τον αγώνα τούτο.
Η παρουσία σας σήμερα εις Κύπρον αναμένομεν ότι θα συμβάλη εις την περαιτέρω ενίσχυσιν της καθολικής ενότητας και ότι ηνωμένοι όλοι, θα βαδίσωμεν δια των αγώνων και των θυσιών, προς την τελική νίκη.»

Cyprus: British rule (1878-1960)

Posted: 12 Οκτωβρίου, 2015 in Αταξινόμητα

Chronology

 • 1878. In exchange for assistance against Russian encroachment in eastern Turkey, Cyprus was put under British administration, but remained part of the Ottoman Empire.
 • 1914. Cyprus annexed to British Crown when Turkey entered the war on the German side.
 • 1925. Annexation recognised by Greece and Turkey under Treaty of Lausanne and Cyprus became a Crown Colony.
 • 1960. Independence recognized.

Colonial flag, 1881-1905

[Blue Ensign, 1881]         [Colonial badge, 1881]         [High Commissioner's flag, 1881]

Cyprus colonial Blue Ensign (left), colonial badge (middle), and High Commissioner’s flag (right), 1881-1905 – Images by Martin Grieve, 21 March 2003

In 1881, C H C (Cyprus High Commissioner) on white disc was approved as badge on Blue Ensign and on High Commissioner’s Union Jack, for use afloat. Similar in style to the badge of the Western Pacific High Commissioner (1880), but without a crown.
There is a drawing of the CHC badge in the Colonial Office Book in which flag badges were recorded. Alongside is noted:

There is no distinctive Badge for the Public Seal and it was not considered advisable to make any change in the present Seal or to incur the expense of providing a more elaborate one. See draft to Admy on 18474 [over] 81.

[National Archives (PRO) CO 325/54]

The depiction of the CHC badge shown above looks as though it was taken from the Royal Edwardian Edition (1902) of Brown’s, Standards and Flags of All Nations.
Mr Edgington’s Empire Calendar shows a slightly different style of badge. It shows the dots either side of the letter ‘H’ in the badge, but without the words ‘HIGH COMMISSIONER’ which are contained in Brown’s image in (different) capital letters below the letters ‘CHC’. The font is in the same style. The words ‘HIGH COMMISSIONER’ were not part of the badge, but appear to have been added by Mr Brown.
I cannot remember whether Brown’s drawing or Edgington’s drawing is more like the drawing in the Colonial Office book, (or the print of the badge in the 1889 edition of the Admiralty Flag Book), but I don’t think it matters. For governors’ flags it was normal to print Union Jacks with a blank white circle surrounded by a garland in the centre. The appropriate badge was then hand-painted onto the white circle. No two flags would have been exactly the same.

David Prothero & Colin Dobson, 30 September 2004


Colonial flag, 1905-1922

[Blue Ensign, 1881]         [Colonial badge, 1905]         [Governor's Union Jack]

Cyprus colonial Blue Ensign (left), colonial badge (middle), and High Commissioner’s flag (right), 1905 – Images by Martin Grieve, 21 March 2003

In 1905, the two lion badge was approved by King Edward VII. It was derived from the design of the shield of Richard I (Cœur de Lion) who conquered Cyprus in 1191, after being shipwrecked on the island, while on his way to join the Third Crusade. It replaced the C H C badge on the Union Jack, but was not used on the Blue Ensign until 1922.

David Prothero, 21 March 2003


Colonial flags, 1922-1960

[Colonial badge, 1905]         [Governor's Union Jack]

Cyprus colonial badge (left) and High Commissioner’s flag (right) , 1922 – Images by Martin Grieve, 21 March 2003

[Cyprus Red Ensign]         [Cyprus Blue Ensignj

Cyprus Red Ensign (left) and Blue Ensign (right), 1922 – Images by Martin Grieve, 21 March 2003

In 1922, Cypriots were British subjects for most purposes, but not for the purpose of Sec. 1 of the Merchant Shipping Act 1894. Consequently a Cypriot ship flying the plain Red Ensign was subject to forfeiture under Sec. 69. The Colonial Office proposed amendment of the British Nationality and Status of Aliens Act 1914, so that British subjects, who became such by annexation, should be British subjects for all purposes. It was pointed out that it could not be done until the next Imperial Conference. Instead, the High Commissioner, with the advice and consent of the Legislative Council, passed Cyprus Registration of Ships Law, 1922. This provided for the registration of ships in Cyprus; and authorised ships when registered, to fly a Red Ensign defaced by a Cyprus badge. Unregistered boats, that were the equipment of registered ships, could also fly the defaced Red Ensign. Such ships were not British ships, but the ensign showed that they were British protected.
Consideration had been given to replacing the two lion badge with the Lion Arms of the French dynasty of Lusignan. Soon after he acquired the island Richard sold it to the Knights Templar, who transferred it, with his consent, to Guy de Lusignan, the dispossessed King of Jerusalem. He and his successors ruled in Cyprus until 1489. The Lusignan arms were in use on the Public Seal and coinage (photo, 10 piastres, 1901), but Winston Churchill, who was Colonial Secretary at the time, wrote that although the Lusignan Lion might be more appropriate, the Lion Shield of Richard the First had been chosen by the late King Edward VII, and it would not be proper to alter the design selected by him.
The opportunity was also taken to change the badge on the Blue Ensign which for some unknown reason had not been changed in 1905 and was still ‘ C H C ‘.

Admiralty Warrant

Whereas we deem it expedient that vessels registered under the Cyprus Registration of Ships Law 1922, and belonging to British Subjects or to Bodies Corporate established under or subject to the law of the Island of Cyprus, and having in the Island of Cyprus the primary Place of Business, and also boats forming part of the equipment of such Vessels shall be permitted to wear the Red Ensign of His Majesty’s Fleet with the badge of the Island of Cyprus on the fly thereof.
We do therefore by virtue of the Power and Authority vested in us hereby, Warrant and Authorise the Red Ensign of His Majesty’s Fleet and the badge of the Island of Cyprus in the fly to be used on board the Vessels hereinbefore specified.

[Public Record Office ADM 1/8601/38 and ADM 116/1847B]

In 1925, Cyprus became a Crown Colony. As far as I know the Red Ensign warrant was not cancelled and Cyprus was thus the only Colony, as opposed to Dominion or Protectorate, that had its own Red Ensign.

David Prothero, 21 March 2003


Ms. Chapman’s flag reports (1937)

Olive Murray Chapman (Across Cyprus, London: John Lane, 1945, originally 1937) refers to the use of the Cyprus Blue Ensign upon her arrival at the port of Famagusta:
«Before reaching the quay a pinnace, flying the Cyprian flag, the Blue Ensign with the two scarlet lions of St. Mark on the background, drew alongside, and up the gangway came the passport officials […]» (p.40)

She also refers to the Union Jack being flown over police stations:
[Page 86: At the village of Lythrangomi, near Panaya Kanakaria on the Karpass Peninsula] «It gave one quite a homelike feeling to find, at all these little Greek «or Moslem villages of Cyprus, the familiar sight of the Union Jack flying over the police station.»
[Page 187: At the village of Pano Panayia, on the western slopes of the Troodos Mountain Range] «[…] I was invited by the policeman to visit his police station […] It was a cheerful little wooden bungalow […] proudly flying the Union Jack.

Gerald Noeske, 16 September 2004


The end of the British rule, 1960

Quoting David Carter’s website:

On 20 June 2006, the media in Greek Cyprus reported former Royal Signals’ soldier John Miller, 67, had given the Eoka Museum in Nicosia, the flag that was lowered at 19.18 for the final time from the flagpole outside the Governor’s Mansion on 15 August 1960, the evening before Britain gave up being the Island’s colonial ruler.
Miller claimed: ‘At the flag changeover ceremony, I asked Governor Sir Hugh Foot for permission to keep it and he agreed. It remained in my wardrobe in Lowestoft in Suffolk until I returned to Cyprus in 1999. I love Cyprus and have made Finikaria village in Limassol my home. Even though the flag is valuable, I was never been tempted to sell it and always wanted to bring it back. I believe the flag belongs here as part of the Island’s history. I feel very proud and happy today in returning it.’In 2006, more than 45 years after the end of the Eoka conflicted, Miller’s action still angered former British service personnel.
Some servicemen believe Miller could not have been present at the formal standard-lowering ceremony to receive the flag from Sir Hugh Foot. They insist, too, the flag would have been passed to British officers for safekeeping and returned to the United Kingdom.

On the black and white photo of the flag lowering event, the lions are rendered differently from the image shown above.

Jan Mertens, 2 November 2008

«Βετεράνοι Κύπρου 1974»

Posted: 10 Οκτωβρίου, 2015 in Αταξινόμητα
Ετικέτες:

Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις από τον πρόεδρο του συλλόγου «Βετεράνοι Κύπρου 1974» Νίκο Αργυρόπουλο. Αυτή την φορά ο Ν. Αργυρόπουλος είναι καλεσμένος του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στην εκπομπή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ «ΑΛΛΙΩΣ».

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το Κυπριακό και οι ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

Θανάσης Ζαφειρίου

Posted: 10 Οκτωβρίου, 2015 in Αταξινόμητα
Ετικέτες:

Θανάσης Ζαφειριού Ο μοναδικός επιζών της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «ΝΙΚΗ» μιλάει για την κόλαση του Αεροδρομίου Λευκωσίας

Ζαφειρίου Αθανάσιος Α’ Μοίρα Καταδρομών 21/07/74 Επιχείρηση «Νίκη» – ΚΥΠΡΟΣ 1974

 «με καλούν για 35 χρόνια κάθε 20 Ιουλίου όλες οι κυβερνήσεις να κάτσω εκεί με τους επίσημους και τους λέω ΟΧΙ, κάθομαι εδώ μόνος μου και κλαίω τα παλληκάρια που χάθηκαν αδικα» Θανάσης Ζαφειρίου

Ανδρέας Πιτσιλλίδης

Posted: 5 Οκτωβρίου, 2015 in Αταξινόμητα

 

Ο Ανδρέας Πιτσιλλίδης είναι Κύπριος θεολόγος, πολιτικός και ευρωβουλευτής του ΕΛΚ (Δημοκρατικός Συναγερμός ΔΗΣΥ. Γεννήθηκε στη Λευκωσία τον Ιούνιο του 1977 και κατάγεται από το Παλαιχώρι. Σπούδασε Θεολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό πρόγραμμα M.A (Master of Arts) στο Trinity College του University of Cambridge στην βιβλική, αρχαία εβραϊκή γλώσσα. Ακολούθως,ολοκλήρωσε δεύτερο μεταπτυχιακό στην Κοινωνιολογία της εποχής της Καινής Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του οποίου διετέλεσε Επιστημονικός Συνεργάτης και υποψήφιος Διδάκτωρ.

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Το 2003 διετέλεσε Γραμματέας της Επιστημονικής Επιτροπής για την ίδρυση Σχολής Θεολογικών και Πολιτιστικών Σπουδών στην Κύπρο.Το 2007 διετέλεσε Διευθυντής Εκκλησιαστικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας, υπεύθυνος για την επίσημη περιοδική έκδοση της Μητροπόλεως, το ανθρώπινο δυναμικό της αλλά και το πολυσχιδές εκκλησιαστικό της έργο. Την Μητρόπολη Κύκκου εκπροσώπησε το 2008 στην ειδική παρουσίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την καταστροφή της θρησκευτικής κληρονομιάς στην κατεχόμενη Κύπρο.

Εξελέγη βουλευτής Λευκωσίας με τον ΔΗ.ΣΥ. στις εκλογές της 22ας Μαϊου 2011 και διετέλεσε Γραμματέας της Βουλής των Αντιπροσώπων, θέση την οποία παραχώρησε σε επιλαχόντα για να αντικαταστήσει τον Μάρτιο του 2013 τον νυν Υπουργό Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη στην θέση του Ευρωβουλευτή.

Αποτελεί μέλος της Πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Αναπληρωτής της Επιτροπής Προϋπολογισμών και των Αντιπροσωπειών του Ευρωκοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Ιαπωνία, τις χώρες της Μεσογείου, και το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.

Συγγραφικό έργο

 1. Πολύτομο μεταφραστικό έργο της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης από τα πρωτότυπα εβραϊκά, αραμαϊκά και αρχαία ελληνικά κείμενα.
 2. Υπό έκδοση ειδικός τόμος για τον γεωοπολιτικό, γεωοικονομικό και γεωστρατηγικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 3. Επιστημονική Γνώμη στην Επιτροπή Δοτών Οργάνων Κύπρου του Υπουργείου Υγείας Κύπρου για το θέμα της αφετηρίας και του οριστικού τέλους της ζωής από βιοηθικής άποψης.
 4. Ιστορία της συμβολής του 386 ΤΠ (Τάγματος Πεζικού) κατά την διάρκεια της Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.
 5. Μεταπτυχιακή μελέτη για την Συμβολή του Αποστόλου Βαρνάβα στην αρχαία Εκκλησία και στην Κύπρο.
 6. Επιστημονική έκδοση για το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Μάρκου με την ευκαιρία των εγκαινίων του Ιερού Ναού Αποστόλου Μάρκου στον Στρόβολο.
 7. Επιστημονικές ανακοινώσεις στους τόμους Α’ και Β’ των Συνεδρίων του Παγκόσμιου Βήματος Θρησκειών και Πολιτισμών.
 8. Επιμέλεια πολλών επίτομων εκδόσεων ως Ερευνητής στο Κέντρο Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου π.χ Ιστορία της Μικρασιατικής Εκστρατείας του Στρατηγού Αθανάσιου Νικολοδήμου.

Τιμητικές διακρίσεις

 • Ανακηρύχθηκε τιμητικά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Βήματος Συνάντησης Θρησκειών και Πολιτισμών.
 • Βραβεύτηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αμμοχώστου για την συμβολή του στο ζήτημα της ενημέρωσης για την Μεταμόσχευση Οργάνων.
 • Τιμήθηκε με το χρυσό μετάλιο του Πάπα Βενέδικτου ΣΤ’ από την Αρχιεπισκοπή Μαρωνιτών Κύπρου για τις υπηρεσίες του στην Κοινότητα Μαρωνιτών *και την συμβολή του κατά την Επίσκεψη του Πάπα Βενέδικτου στην Κύπρο.
 • Βραβεύτηκε για την κοινωνική και φιλανθρωπική του δραστηριότητα από τις Λέσχες Λάιονς όλων των πόλεων της Κύπρου, το Ίδρυμα «Ελπίδα» για παιδιά με καρκίνο καθώς και πολλά Συστήματα Προσκόπων.
 • Για την ειδική του προσφορά στον τομέα της Νεότητας έτυχε τιμητικής διακρίσεως από τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό.

ΑΦΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Την ποινή του αφορισμού επέβαλε στον θεολόγο Ανδρέα Πιτσιλλίδη η Συνοδική Επιτροπή που συνήλθε τη 2α Οκτωβρίου, εξετάζουσα τις θέσεις του Ανδρέα Πιτσιλλίδη επί ζητημάτων Ορθοδόξου πίστεως και διδασκαλίας.
Οπως ανακοινώθηκε η αποκοπή του κ. Πιτσιλλίδη από το σώμα της Εκκλησίας, ισχύει μέχρις ότου αυτός ανανήψει, αποκηρύξει τις πλάνες και τις κακοδοξίες του και ζητήσει το έλεος του Θεού.
Προστίθεται ότι η Συνοδική Επιτροπή κατέληξε στον αφορισμό, για τις κακοδοξίες, τις εσκεμμένες παρερμηνείες, το χλευαστικό τρόπο αναφοράς στην πίστη, στα ήθη και στις παραδόσεις και για την αήθη συμπεριφορά του απέναντι σ’ αυτή και την Ιερά Σύνοδο.
Η Συνοδική Επιτροπή καλεί τον κ. Πιτσιλλίδη όπως αναλογιστεί τις ευθύνες του απέναντι και στον Θεό και στους ανθρώπους και όπως μακρυά από κάθε έπαρση και περιαυτολογία εγκύψει με ταπείνωση στη διδασκαλία του Ευαγγελίου και στο ήθος της Εκκλησίας, και αντί να σκανδαλίζει, να παράσχει τον εαυτό του πρότυπο στους πιστούς.
Η Συνοδική Επιτροπή που ορίστηκε από την Ιερά Σύνοδο στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 αποτελείτο από τους Αρχιερείς Πάφου, Ταμασού, Τριμυθούντος, Καρπασίας και Αρσινόης.
Σε ορισθείσα συνεδρία στις 10.30 το πρωί της 2ας Οκτωβρίου κάλεσε ενώπιόν της τον κ. Πιτσιλλίδη, προκειμένου να ακούσει και διά ζώσης τις απόψεις του και αυτός να απαντήσει σε διευκρινιστικές ερωτήσεις της σε θέματα στα οποία έχουν επισημανθεί αποκλίσεις από την Ορθόδοξη διδασκαλία.
Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση ύστερα από συστηματική και εις βάθος μελέτη των θέσεων του κ. Πιτσιλλίδη όπως αυτές εκφράστηκαν από τον ίδιο και με βάση τη δήλωση ότι δεν αρνείται και δεν αλλάζει τίποτε απ’ όσα κατά καιρούς δημόσια δήλωσε, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι θέσεις του και το ήθος του είναι σαφώς αντίθετα προς τις θέσεις και το ήθος της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι στις θέσεις του υπάρχουν κακοδοξίες, εσκεμμένες παρερμηνείες, διφορούμενες ερμηνείες και απαξιωτικός τρόπος αναφοράς σε πολλά θέματα, όπως στα θέματα των εκτρώσεων, της Εξομολόγησης, της Θείας Ευχαριστίας, της ομοφυλοφιλίας και άλλων.
Περαιτέρω προσθέτει ότι η συμπεριφορά του κ. Πιτσιλλίδη ήταν αήθης και άκρως προκλητική, αναφέροντας ότι δήλωσε πως δεν αναγνωρίζει εις την Επιτροπή καμιάν αρμοδιότητα και ότι προτίθεται να υποβάλει γραπτώς απαντήσεις μόνον στην Ολομέλεια της Ιεράς Συνόδου.
Αναφέρουν ακόμα ότι για την ίδια την Ιερά Σύνοδο είπε ότι δεν αναγνωρίζει ότι αυτή εκπροσωπεί την Εκκλησία.
Η Συνοδική Επιτροπή καλεί το Χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας όπως κωφεύσει σε αυτές τις κακοδοξίες και παραμείνει πιστό στη διδασκαλία της Εκκλησίας, στα ήθη και στις παραδόσεις Της.
“Η κάθε επιδίωξη οποιουδήποτε, όποιον τίτλο και αν κατέχει, και με όποιον τρόπο και αν εκφράζεται, δεν θα πρέπει να παραπλανήσει τους πιστούς και να τους αποσπάσει από την αποστολοπαράδοτη πίστη μας”, συμπληρώνει η Επιτροπή.
Σημειώνεται ότι η Ιερά Σύνοδος καλεί με επιστολή της τον θεολόγο όπως προσέλθει στην Ιερά Αρχιεπισκοπή για να διασαφηνίσει τις θέσεις του ενώπιον ειδικής πενταμελούς επιτροπής για: Εκτρώσεις, Θεία Ευχαριστία, μνημόσυνα, ομοφυλοφιλία, μυστήριο γάμου, νηστεία.

– See more at: http://www.sigmalive.com/news/local/272403/aforistike-o-andreas-pitsillidis#sthash.0xCqVA2M.dpuf