Αρχείο για 9 Ιουνίου, 2017

Παράλληλα και ανεξάρτητα από την Επιτροπή Αγώνος που προετοίμαζε μυστικά την έναρξη του ένοπλου απελευθερωτικού αγώνος της ΕΟΚΑ, υπήρξε ακόμη μία μυστική οργάνωση στην Ελλάδα και υπό την κωδική ονομασία Κ.Α.Ρ.Η. Ο σκοπός της ΚΑΡΗ ήταν ο ίδιος με αυτό της ΕΟΚΑ δηλαδή η Ένωση μέσω της ένοπλης δράσης.

Τα αρχικά της οργάνωσης Κ.Α.Ρ.Η. παρέπεμπαν στο «Κύπριοι Αγωνιστές Ριψοκίνδυνοι Ηγέτες» ενώ κατ΄ άλλην εκδοχή η ΚΑΡΗ ήταν ένα δυσθεόρατο δέντρο στο χωριό Δρούσια της Πάφου. Αρχηγός της οργάνωσης αυτής υπήρξε ο ιατρός Ιωάννης Χατζηπαύλου Ιωαννίδης, ο οποίος σαν αγνός πατριώτης και οραματιστής θέλησε να δημιουργήσει αυτή την οργάνωση. Στην ΚΑΡΗ μετείχαν κυρίως Έλληνες Απόστρατοι Αξιωματικοί οι οποίοι θα προετοίμαζαν τους νέους αγωνιστές ανοίγοντας τα πλοκάμια τους και στην Κύπρο.

Την ίδια περίοδο μία ομάδα Κυπρίων φοιτητών της Αθήνας που είχε αποφασίσει και αυτοί για δράση ήλθε σε συνεννόηση με τον Παπάσταυρο Παπαγαθαγγέλου ο οποίος και τους παρέπεμψε τότε στον κο Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης χώρισε τους φοιτητές σε δύο ομάδες (χωρίς η δεύτερη να γνωρίζει την πρώτη) και στέλνει ειδικό άτομο για να τους εκπαιδεύσει στα όπλα και τη μάχη τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά. Το πρώτο στάδιο έγινε στην Αθήνα ενώ το δεύτερο και ουσιαστικότερο έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης κοντά στην ονομαστή οικογένεια των Μπαντουβάδων.  Τα μέλη ταξίδεψαν στην Κρήτη, με έξοδα του τότε αρχιεπισκόπου Αθηνών Σπυρίδωνα και εκεί εκπαιδεύτηκαν σε τακτικές ανταρτοπολέμου από τους καπετάνιους της κρητικής αντίστασης κατά των Γερμανών, τους Μανώλη και Γιάννη Μπαντουβά.

Την ίδια περίοδο στην Επιτροπή Αγώνος ήρθαν πληροφορίες για την ύπαρξη άλλης οργάνωσης της ΚΑΡΗ. Αντιπροσωπεία και των δύο πλευρών συναντήθηκε και μετά από συζήτηση αποφασίστηκε όπως η ΚΑΡΗ σταματήσει άμεσα όλες τις ενέργειες της και να αφήσει το πεδίο δράσης ελεύθερο για την ΕΟΚΑ. Μία όμως από τις διαφορές των δύο οργανώσεων ήταν ότι ο στρατιωτικός αρχηγός της ΕΟΚΑ δηλαδή ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής είχε ήδη εποπτεύσει την περιοχή δύο φορές και είχε ετοιμάσει το σχεδιασμό του σε αντίθεση με το στρατιωτικό αρχηγό της ΚΑΡΗ Παντελιάδη (Κύπριος Αξιωματικός) που ήθελε να οργανώνει τον αγώνα χωρίς να έρθει στην Κύπρο!

Οι φοιτητές που είχαν εκπαιδευτεί συνάντησαν τον Ιωαννίδη στην Αθήνα ο οποίος και τους ενημέρωσε ότι η ενέργεια τους τερματίζεται εδώ και πως αν θέλουν να αγωνιστούν θα πρέπει να συνταχθούν στις τάξεις της ΕΟΚΑ.

Τα μέλη που τελικά ήρθαν την Κύπρο κρυφά (Θ. Σοφοκλέους, Ρ. Κυριακίδης, Π. Στυλιανού, Π. Παπαδόπουλος, Ν. Αγγελίδης, Φ. Παπαφώτης και μερικοί άλλοι) πήγαν να ξανασυναντήσουν τον Παπάσταυρο, ο οποίος αφού τους δέχτηκε, ενημέρωσε τον Αρχηγό Διγενή. Ο ίδιος ο Διγενής όταν άκουσε την ύπαρξη εκπαιδευμένων μαχητών ζήτησε να του παρουσιαστούν και όταν αυτοί ήρθαν τους έβαλε να υπογράψουν και να ορκιστούν πίστη εις την οργάνωση και στον Αγώνα που μόλις ξεκινούσε.