Αρχείο για 29 Νοεμβρίου, 2019

Φιλοξενούμενος της εκπομπής ο Νέαρχος Νεάρχου, ιστορικός και συγγραφέας. Συζητούν με τον Χρίστο Ιακώβου για την σφαγή στα Μαμώνια από τους Τούρκους το 1958.